Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
College van burgemeesters & wethouders

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en voor het personeelsbeleid.


Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.


Voor een afspraak met de burgemeester, één van de wethouders of de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 14024 of mailen naar gemeente@bergendal.nl.

Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.
Inwoners of geïnteresseerden bij de griffie terecht met alle vragen en opmerkingen over de gemeenteraad.


De griffie legt graag de procedures uit over zaken als inspreken, aanbieden van een petitie, het sturen van een brief of hoe met raadsleden in contact te komen.

Rekenkamer

Bij vragen over zaken als uitgebrachte rapporten of adviezen of wanneer u een bijvoorbeeld een suggestie wilt doen voor een uit te voeren onderzoek kan hierover een e-mail worden gestuurd aan de rekenkamer.


De e-mail of brief wordt besproken in een vergadering van de Rekenkamercommissie en dan beantwoord.