Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.
Inwoners of geïnteresseerden bij de griffie terecht met alle vragen en opmerkingen over de gemeenteraad.


De griffie legt graag de procedures uit over zaken als inspreken, aanbieden van een petitie, het sturen van een brief of hoe met raadsleden in contact te komen.

Rekenkamer

Bij vragen over zaken als uitgebrachte rapporten of adviezen of wanneer u een bijvoorbeeld een suggestie wilt doen voor een uit te voeren onderzoek kan hierover een e-mail worden gestuurd aan de rekenkamer.


De e-mail of brief wordt besproken in een vergadering van de Rekenkamercommissie en dan beantwoord.