Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Versnelling aanpak wateroverlast Heilig Landstichting en Beek

ID
89
Bijlage(n)
Nummer
2023-M028
Titel
Versnelling aanpak wateroverlast Heilig Landstichting en Beek
Indiener
Indienende partij
  • D66
  • Kernachtig Groesbeek
  • LOKAAL!
Portefeuillehouder
M.A. Barber
Team
  • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Behandelen in
Raadsvergadering 2023 (9.c. Stemming over moties)
donderdag 9 november 16:00 tot 23:00
Raadzaal
Stand van zaken
In november 2023 zijn op een 5-tal locaties in Heilig Landstichting grote infiltratieschachten gemaakt. In plaats van dat het water op straat blijft staan en garages in stroomt, kan het water nu in de bodem infiltreren. Uit het onderzoekstraject naar de wateroverlast in Beek en Ubbergen is voor Ubbergen een maatregel opgesteld in de Thilman Werenbertszstraat, daar wordt een stuk van de riolering vergroot. Dit zorgt ervoor dat het hemelwater ondergronds beter kan doorstromen en niet meer op straat blijft staan en tot overlast leidt bij de bewoners. Deze maatregel is vertaald in een projectopdracht en het project is inmiddels van start gegaan. Een adviesbureau gaat aan de slag met het maken van een technisch ontwerp en andere werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor april 2025. Voor Beek is het concept maatregelenplan over twee maanden gereed. Vanwege de complexiteit van het watersysteem in Beek wordt dit onderzoek integraal opgepakt en wordt de tijd genomen om te komen tot passende maatregelen waarbij geen nieuwe waterproblemen worden veroorzaakt. Zodra het concept maatregelenplan gereed is, gaan we met Waterschap Rivierenland en inwoners in gesprek. Aan de hand van de input wordt toegewerkt naar een definitief maatregelenplan. Het maatregelenplan wordt vertaald naar concrete projecten, die eind 2024 worden voorbereid en in uitvoering worden gebracht.
Besluitvorming
Aangenomen
Toelichting raadsbesluit
Afgehandeld
Afgehandeld
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (3), Fractie Kernachtig Groesbeek (6), Fractie LOKAAL! (6), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (1)