Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Activiteit

Regionale bijeenkomst GR-en - P&C-stukken

maandag 15 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Nijmegen

Toelichting

Beste gemeenteraadsleden, fractievolgers, fracties,


Graag nodigen wij jullie uit voor de regionale raadsbijeenkomst op maandagavond 15 april 2024 vanaf 19.30 uur.


Tijdens deze avond lichten de gemeenschappelijke regelingen GGD – VRGZ – ODRN – MGR en GMR de eigen P&C stukken toe.


Inhoud
Ieder jaar maken de GRen een programmabegroting. Hierin wordt beschreven welke activiteiten er in het jaar waar de programmabegroting betrekking op heeft, worden uitgevoerd met de bijbehorende kosten en opbrengsten. De programmabegroting wordt in het jaar voor het begrotingsjaar opgesteld, en toegestuurd naar de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden kunnen via een zienswijze aangeven wat ze hiervan vinden en eventueel nog anders zouden willen.


Ieder jaar maken de GRen een jaarrekening. Hierin wordt beschreven welke activiteiten (o.a. projecten en aantal producten) er in dat jaar hebben plaatsgevonden en de bijbehorende kosten en opbrengsten. In de jaarrekening wordt dus teruggekeken of de programmabegroting op een goede manier is uitgevoerd. Na de controle van een accountant worden de jaarstukken toegestuurd naar de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De GRen komen, indien het jaarrekeningresultaat positief is, met een voorstel over hoe het jaarrekeningresultaat besteed kan worden. De gemeenteraden kunnen hierop via een zienswijze aangeven wat ze hiervan vinden en eventueel nog anders zouden willen.Programma
Raadzaal Vergadercentrum 1 Vergadercentrum 2
19.30 – 20.30 uur GGD (Gld-z) ODRN (RvN) GMR (Gld-m)
20.30 – 21.30 uur VRGZ (Gld-z) MGR (RvN)U bent van harte welkom om aan te schuiven bij deze toelichtingen uw vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de GR. Vanaf 16 april zijn de uitzendingen van de diverse toelichtingen te vinden via Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: griffie@nijmegen.nl