Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 29 februari 2024

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3

  Voorstel is om dit stuk door te geleiden (als hamerstuk) naar de raad.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B024 Vastellen van een integriteitsprotocol
 4. 4

  De gemeenteraad heeft in februari een besluit genomen betreffende het voorkeursrecht Industrieweg 2 in Groesbeek. Het overgangsrecht is niet van toepassing op het besluit van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad op 14 maart een hernieuwd besluit, maar dan op basis van de Omgevingswet moet nemen. Aan de inhoud van het besluit verandert niets, alleen de juridische grondslag wordt anders. Het raadsvoorstel volgt op een later moment, maar wordt hierbij aangekondigd.

 5. 5
  Vaststellen agenda carrouselvergadering 7 maart 2024
 6. 6
  Vaststellen concept agenda raadsvergadering van 14 maart 2024
 7. 7

  Betreft de volgende vergaderingen:

  • Carrousel: 1 februari 2024
  • Raad: 8 februari 2024
 8. 8

  Resultaten aanmeldingen bespreken en vanuit het Presidium eventueel nog wensen doorgeven (specifieke vragen en/of onderwerpen voor die avond kunnen ook doorgegeven worden via bestuurssecretariaat@bergendal.nl).

 9. 9

  1) Voorstel: thema-avond 21 maart wordt ingevuld met thema "Minimabeleid". 


  2) De volgende wijzigingen voor de vergadercyclus van juni worden voorgesteld:

  • Presidium juni-cyclus gaat van 23 mei naar 30 mei;
  • Carrousel 30 mei gaat naar 13 juni;
  • Raadsvergadering 6 juni gaat naar 20 juni; Presidium (juli-cyclus) van 20 juni wordt dan fysiek, zodat fractievoorzitters daarna door kunnen naar de raadsvergadering;
  • Extra carrousel ivm P&C 20 juni komt te vervallen. De technische toelichting wordt gelijk besproken met de inhoudelijke bespreking in de financiële carrousel van 26 juni;
  • Optie werkbezoek/thema 13 juni gaat naar 23 mei.

  Er zijn twee redenen voor deze wijzigingen:
  1) Europese verkiezingen die op donderdag 6 juni worden gehouden (raadzaal is stemlokaal), waardoor er een andere datum voor de raadsvergadering moet worden gekozen. Dit heeft effect op het schema van de rest van de vergadercyclus;_
  2) De behandeling van alle beleidsplannen van samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen in juni. Daarvan is regionaal afgesproken dat deze in de 3e week van juni in de raden worden besproken. Daarna worden zienswijzen aan het AB van de regelingen toegezonden voor besluitvorming binnen het AB.