Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 25 januari 2024

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3
  Vaststellen agenda carrouselvergadering 1 februari 2024
 4. 4
  Vaststellen concept agenda raadsvergadering van 8 februari 2024
 5. 5

  Betreft de vergaderingen van:

  • Carrouselvergadering 30 november
  • Raadsvergadering 14 december
  • Begrotingsraad 9 november 2023
 6. 6

 7. 7

  Klankbord Rekenkamer:
  Op 14 december 2023 is de Rekenkamer Berg en Dal ingesteld en de bijbehorende verordening vastgesteld. In de verordening is een klankbordvorm (1 lid per fractie) opgenomen. Er is een uitvraag gedaan voor leden van de klankbordgroep. De volgende leden hebben zich opgegeven: Jos Verstegen, Lesley Albers, Hennie Eikholt, Rona Vree, Ellen van Broekhoven en Remco Hammer. Verzoek is om hier kennis van te nemen en de groep eventueel aan te vullen als een fractie ontbreekt. 


  Euregioraad (benoeming via raad):
  Miengske Borremans (lid)
  Nick Bakker (lid) - vacature 
  Remco Hammer (plaatsvervangend lid)
  Jelbrich de Vries (plaatsvervangend lid)

 8. 8

  Op 26 oktober 2023 was er een thema-avond over de mogelijkheden van een gemeentelijk energiebedrijf. Daarbij is ook de afspraak gemaakt om in het presidium te spreken over het vervolg.
  Daarbij valt te denken aan een werkgroep uit de raad of eerst een nadere uitwerking door college/organisatie en dan dit wederom in de raad te bespreken.
  De vorm (thema, carrousel) is dan af  afhankelijk van de uitwerking.

 9. 9

  - Avond MT-raad op dinsdag 19 maart 2024 (onderdelen Project Huisvesting + Goed werkgeverschap. Nog andere suggesties?)
  - Festiviteiten herdenking september 2024 (Market-Garden) en de raadsvergadering van september. Voorstel is om raad van 19 september te verschuiven naar 26 september en de thema-avond van 26 september 2024 naar 19 september 2024. Dit geeft in elk geval collegeleden de burgemeester meer ruimte om festiviteiten bij te wonen.
  - Op 21 maart 2024 is een thema-avond gepland. Dit zou betekenen twee avonden in een week. Doorschuiven? Of 'van armoedebeleid naar maatwerk in bestaanszekerheid'