Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 30 mei 2024

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Betreft het verslag van de presidiumvergadering van 18 april 2024.

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Notulen presidium 18 april 2024
 3. 3
  Vaststellen agenda carrouselvergadering 13 juni 2024
 4. 4
  Vaststellen concept agenda raadsvergadering van 20 juni 2024
 5. 5

  Betreft de volgende vergaderingen:

  • Carrousel 24 april 2024
  • Raad 16 mei 2024
  • Raad 22 mei 2024
  • Thema-bijeenkomst 23 mei 2024
 6. 6

  Bijgaand treft u de actuele lijsten aan met moties en toezeggingen. Maandelijks wordt een update van deze lijsten ter informatie met u gedeeld.
  Vragen over deze lijsten kunt u buiten de vergadering om stellen aan de griffie; dit wordt dan opgepakt richting interne organisatie.

 7. 7

  Zie bijgaand overzicht dat maandelijks ter informatie met uw wordt gedeeld.
  Aanvullingen/suggesties/opmerkingen ten aanzien van deze lijst zijn welkom.

 8. 8

  In Ibabs is een Lange Termijn Agenda toegevoegd.
  Deze planning is door de griffie opgesteld en wordt maandelijks met u gedeeld en ook besproken binnen het overleg van de driehoek.
  Aanvullingen/suggesties/opmerkingen ten aanzien van deze lijst zijn welkom.

 9. 9
  Rondvraag en sluiting