Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 18 april 2024

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman

Agendapunten

 1. 1

  Er is een afmelding van de heer Verstegen. Hij wordt vervangen door mevrouw De Vries.

 2. 2

  Betreft het verslag van de presidiumvergadering van 28 maart jl.

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Notulen presidium 28 maart 2024
 3. 3

  Voorstel vanuit het college om bijgaand raadsvoorstel te agenderen voor de vergadercyclus van mei.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B048 Transformatie Dekkerswald
 4. 4
  Vaststellen agenda carrouselvergadering 24 en 25 april 2024
 5. 5
  Vaststellen concept agenda raadsvergadering van 16 mei 2024
 6. 6

  Betreft de volgende vergaderingen:

  • Carrousel 4 april 2024
  • Raadsvergadering 11 april 2024
 7. 7

  Bijgaand treft u de actuele lijsten aan met moties en toezeggingen. Maandelijks wordt een update van deze lijsten met u gedeeld. 
  Vragen over deze lijsten kunt u buiten de vergadering om stellen aan de griffie; dit wordt dan opgepakt richting interne organisatie.

 8. 8

  Zie bijgaand overzicht dat maandelijks ter informatie met uw wordt gedeeld.

 9. 9

  In Ibabs is een Lange Termijn Agenda toegevoegd.
  Deze planning is door de griffie opgesteld en wordt maandelijks met u gedeeld en ook besproken binnen het overleg van de driehoek.
  Aanvullingen/suggesties/opmerkingen ten aanzien van deze lijst zijn welkom.

 10. 10
  Rondvraag en sluiting